Kontakt

Uwaga: Firma zakończyła działalność z dniem 20.12.2022r.

 ------------------------------------

Przydatny kontakt na wypadek awarii PGE:

Pogotowie PGE dla aglomeracji warszawskiej

991 lub 22-340 4100