Zakres prac

Usługi elektryczne

Przejdź do naszej galerii

 

Instalacja elektryczna - wykonanie, modernizacja, przebudowa lub naprawa

Podstawowy zakres działania większości elektryków to wykonywanie wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych.

Zastosowanie energii elektrycznej w obszarze zawodowym wymaga, oprócz profesjonalnego podejścia, także zrozumienia różnorakich uwarunkowań wynikających czy to ze specyfiki produkcji, czy innych aspektów pracy zawodowej.

Inny ciężar gatunkowy będzie miała instalacja elektryczna gwarantująca niezawodność dostawy i jakość energii dla serwerowni, a inny dla warsztatu.

Inaczej rozłożone będą akcenty przy projektowaniu instalacji oświetleniowej hal przemysłowych, inaczej dla  galerii sztuki...

Modernizując czy naprawiając instalację trzeba mieć na uwadze aktualne wymogi techniczne i prawne, ale też liczyć się z możliwościami klienta i czasem wyłączenia zasilania.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Automatyka budynkowa - tzw . "inteligentna instalacja"

Istnieje wiele rozwiązań służących automatyzacji pracy instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku.

Nie będę powielał informacji, a zainteresowanych odsyłam do Internetu, gdzie po wpisaniu hasła "automatyka budynkowa" otrzymamy dziesiątki stron tekstów opisujących różnorakie systemy i ich historię powstania.

Również właściciel firmy miał w tym swój udział. Jeszcze w latach 90 tych uczestniczył w tworzeniu zalążków funkcjonowania EIB ( KNX)  w Polsce poprzez utworzenie EIB User Club. (Artykuł EI 9/97).

To już historia i w sumie pomijalny szczegół.

Jednak własne doświadczenia i przemyślenia na temat sensu stosowania rozbudowanej i kosztownej automatyki na gruncie instalacji domowych - doprowadziły do wniosków, że prywatny inwestor w Polsce, przynajmniej jak na razie, nie decyduje się od razu na budowę instalacji inteligentnego domu.

Jeśli jednak umożliwić mu budowę instalacji etapami, gdzie już na pierwszym najprostszym etapie będzie można instalację eksploatować jak tradycyjną – to być może podejmie to ryzyko mając świadomość, że nie zamyka sobie drogi do dalszej rozbudowy.

Automatyka budynkowa w naszym wykonaniu nie musi od razu oznaczać kosztownych inwestycji, ale też nie zamyka drogi jej dalszemu rozwojowi poprzez instalowanie nowych komponentów i rozwijanie funkcjonalności.

Obecnie z racji istnienia wielu systemów sterowania - fabrycznych, jak i autorskich nie zamykamy sobie drogi co do wyboru samego systemu sterowania w kolejnych krokach automatyzowania instalacji.

To zawsze konsultujemy z klientem, a wynik jest pochodną ceny, oczekiwań i możliwości klienta.

Przykładowymi elementami małej automatyki budynkowej może być zintegrowanie części instalacji z wyłącznikiem zmierzchowym, czujnikami ruchu od alarmu, pogodynką, zegarem czy innymi sterownikami – w tym GSM.

Podtrzymania zasilania na wypadek awarii

Niestety trzeba pogodzić się z myślą, że nasze systemy energetyczne nie są odporne na zmienne i często ekstremalne warunki pogodowe.

Trudno przygotować się w 100% na długotrwałe pozbawienie podstawowego źródła zasilania z sieci elektroenergetycznej. Można jednak wiele zrobić, aby w przypadku kilkugodzinnego, a nawet kilkudniowego braku zasilania – nie odczuć dotkliwie jego skutków w naszym domu czy firmie.

Rozsądnie przemyślane i zaprojektowane instalacje elektryczne powinny posiadać już takie zabezpieczenia. To, czy mamy taką instalację, zależy od naszej wyobraźni, potrzeb, no... i budżetu.

Tanie "UPS" czy też typowe przetwornice DC 12/24V na 230V AC – z różnych względów nie nadają się do wszystkich zastosowań podtrzymania zasilania na wypadek awarii w domu czy przedsiębiorstwie.

Duzi odbiorcy, zwłaszcza ci z tzw "ruchem ciągłym", czy niektóre obiekty użyteczności publicznej powinny być, z definicji, przystosowane do pracy na " awaryjnym zasilaniu"!

Jeśli zasilanie awaryjne nie było przewidziane w fazie projektu, to modernizacja instalacji elektrycznej może polegać na:

  • Racjonalizacji obciążenia poprzez równomierne obciążenie faz, wydzieleniu obwodów priorytetowo zasilanych i drugorzędnych, wyznaczeniu poboru mocy szczytowej poszczególnych obwodów z ewentualną zamianą odbiorników celem minimalizacji obciążenia w obwodach priorytetowych (np. przeróbka wydzielonych obwodów oświetlenia na energooszczędne LED).
  • Wydzielenie w obwodach priorytetowych odbiorników, które muszą być zasilane z UPS (np. obwody pomp, pieców, automatyki budynku, alarmu i CCTV czy niektóre obwody oświetlenia).
  • Przystosowaniu instalacji do przełączenia trybów pracy sieć-agregat dla obwodów priorytetowych w wersji z ręcznym przełącznikiem bądź automatycznym oraz instalacji specjalizowanej przetwornicy bezprzerwowej w obwodzie zasilania tych odbiorników priorytetowych gdzie zasilanie musi być bezprzerwowe.

To tylko niektóre z elementów do przeanalizowania.

Zapytaj jak  to rozwiązać w Twoim przypadku!

Montaż i naprawy urządzeń elektrycznych

Wiele urządzeń elektrycznych wymaga montażu przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje. O ile w przypadku instalacji gazowych większość klientów obawia się zagrożenia i respektuje te wymagania – o tyle w przypadku urządzeń elektrycznych próbuje radzić sobie samemu albo korzysta z pomocy osób niewykwalifikowanych "znających się na rzeczy... ".

Nawet dla tych sprzętów AGD, które przyłączane są z pośrednictwem tzw. "wtyczki" mogą zaistnieć problemy z wymaganą obciążalnością obwodów zasilania lub spiętrzeniem odbiorników w jednym obwodzie.

W przypadku niektórych sprzętów AGD, jak płyty grzejne indukcyjne, piekarniki - montaż przez wykwalifikowanego elektryka wymagany jest  dla zachowania gwarancji.

Namawiam Państwa, montujmy sprzęt rękami fachowców. Zapewni to Wam spokojny sen i bezawaryjna pracę.

Jeśli zdarzy się, że Wasz unikalny sprzęt ulegnie uszkodzeniu i naprawa będzie opłacalna, to zawsze warto spróbować go naprawić.

Służymy Państwu pomocą!

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Tylko specjaliści z branży elektrycznej mogą wykonywać instalacje odgromowe. Montaż to etap końcowy oceny ryzyka i określania klasy odgromowej oraz samego  projektowania wg normy PN-EN 62305.Większość inwestorów nie ma tej świadomości i lekceważy problem, a straty od wyładowań czy przepięć mogą być większe niż od włamania! Stosowanie instalacji odgromowej jest w wielu przypadkach konieczne.

Dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, domów wykonanych z materiałów łatwopalnych, o wysokości przekraczającej 15 m i powierzchni większej niż 500 m2. Rozporządzeniem wprowadzono obligatoryjność stosowania  dla nowych, jak i zmodernizowanych instalacji elektrycznych obowiązek wyposażenia ich w urządzenia ochrony przepięciowej.

Czy instalacja odgromowa w innych przypadkach jest potrzebna – to należy rozstrzygnąć poprzez ocenę ryzyka szkód spowodowanych wyładowaniami. Mówi o tym treść normy PN-EN 62305-2, gdzie uwzględnia się dane konstrukcyjne budynku, wyposażenie i usytuowanie itd. Od oceny ryzyka zależy dobór elementów ochrony.

Może zaistnieć sytuacja, że instalacja odgromowa nie będzie wymagana oceną ryzyka i ostatecznie, czy będzie wykonana czy nie – zdecyduje inwestor/zarządca . Jednak zabezpieczenie przed przepięciami w postaci ograniczników przepięć powinno być zawsze zainstalowane!

Oświetlenie - od koncepcji  do uruchomienia

Dobre oświetlenie jest czynnikiem niezbędnym, w wykonywaniu większości prac fizycznych i umysłowych. Jest więc czynnikiem stymulującym życie człowieka i warunkującym wykonywanie pracy.

Najkorzystniejsze  jest dla nas światło naturalne ale z oczywistych przyczyn musi być ono uzupełniane światłem sztucznym. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważne jest poprawne zaprojektowanie oświetlenia i dalsze jego utrzymanie.

Około 80% informacji człowiek otrzymuje za pośrednictwem wzroku, co przekłada się na to, iż wydatkuje on na ten proces około 25% procent energii( DIN 5035).

Nieprawidłowe oświetlenia to niekorzystne zakłócenie tej proporcji i ubytek energii, nie mówiąc już o zagrożeniach zdrowia i BHP.

Dobrze zaprojektowane oświetlenie, prawidłowo wykonane i sprawdzone obiektywnym badaniem – stanowi niezbędny warunek dla prawidłowo zorganizowanego miejsca pracy.

Doświadczenie w dziedzinie projektowania i wykonawstwa nowoczesnych instalacji oświetleniowych procentuje także znaczną oszczędnością zużycia energii elektrycznej.

Zwłaszcza, że w przemyśle oświetlenie pochłania do 30% zużywanej energii, zaś w obiektach użyteczności publicznej do 50%!!!

Sprawdzanie (pomiary) odbiorcze i okresowe (przeglądy) instalacji, oświetlenia, urządzeń elektrycznych i systemów odgromowych

Pomiary elektryczne są istotnym elementem odbioru nowych instalacji elektrycznych, a także ich utrzymania w trakcie eksploatacji. Istnieje obowiązek wykonywania takich badań zarówno odbiorczych, jak i okresowych.

Upraszczając zagadnienie na potrzeby czytającego – badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat, a częściej – przy zwiększonym zagrożeniu czy to z uwagi na środowisko w jakim instalacje pracują (np. zagrożenie pożarem), czy też z uwagi na fakt, iż wadliwym działaniem mogą zagrozić większej liczbie osób (np. teatry, szpitale...).

Norma PN-HD 60364-6 podaje, że częstość sprawdzania okresowego instalacji trzeba ustalać z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Odpowiedzialność, wymogi ubezpieczenia (zwykle przez ubezpieczycieli przywołane jest tylko ogólnikowo Prawo Budowlane) i zwykła przezorność powinny skłaniać nas do zlecania badań okresowych. Brak badań okresowych obiektu można przez analogię porównać do braku przeglądu technicznego pojazdu. Czy wtedy uzyskamy odszkodowanie?

Nie chcąc popełnić błędu zaniechania, a kierując się jakże często przywoływanym pojęciem "wiedzy technicznej", można wskazać okresy czasu pomiędzy pomiarami eksploatacyjnymi: tabela badan.jpg

Serwis (utrzymanie elektryczne firm, obiektów i urządzeń)

Większość zarządców budynków, wspólnot korzysta z firm z kompleksowymi usługami utrzymania (Cytat z ogłoszenia "zatrudnimy złota rączkę, ,..., hydraulika z uprawnieniami SEP" ). W ten sposób zarządcy zapewniają sobie drobne naprawy przy bieżącej eksploatacji  i redukują koszty. Może i te prace są solidnie wykonywane? Może – ale czy fachowo?

Nie lepiej zadbać od razu o współpracę branżysty i o pomoc elektryka, który znając obiekt, urządzenia – doradzi i będzie starał się nie dopuścić do awarii i poważniejszych kosztownych problemów.

Ładowanie pojazdów elektrycznych

To nowy temat wywołany coraz częstszą obecnością takich pojazdów w naszym życiu codziennym.

Nie mówimy tutaj o przemysłowych stacjach szybkiego ładowania poprzez specjalne złącza. Takie bardzo specjalistyczne rozwiązania z racji dużego  zapotrzebowania na energię muszą być wykonywane w koordynacji z przedsiębiorstwami energetycznymi i firmami eksploatującymi pojazdy.

Mówimy o lokalnym, wolnym ładowaniu, które można zrealizować w oparciu o już istniejące zasilania obiektów.

Dla elektrycznych samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych można wykonać jednofazowe lub trójfazowe – dedykowane linie zasilające ze specjalnymi ładowarkami. Całą gamę specjalistycznych ładowarek produkuje ABL-Sursum. Jedna z ładowarek pokazana jest na zdjęciu.

Wielkość ładowarki musi być uzależniona od wydajności źródła zasilania i potrzeb użytkownika.

Jeśli ładowarka zabudowana jest na pojeździe, np. autobusie, ładowanie można przeprowadzić ze specjalnego gniazda trójfazowego podłączonego blisko głównego zasilania obiektu, po sprawdzeniu wydajności prądowej. Na zdjęciu w dziale „Galeria” ładowanie autobusu SOLARIS z zamontowanego przez firmę, dedykowanego, gniazda 3 fazowego 3x400V w autoryzowanej stacji obsługi autobusów marki SOLARIS.

Montaż oraz uruchamianie systemów alarmowych i nadzoru wizyjnego CCTV (telewizja przemysłowa)

Rynek systemów alarmowych i telewizji przemysłowej opanowany jest przez firmy świadczące kompleksowe usługi ochrony. Projektanci i instalatorzy tych systemów pracują przeważnie na rzecz takich firm, zaś początkowa, niska cena wykonania - zwracana jest w postaci długoletnich umów na ochronę.

Jeśli jednak chcecie Państwo posiadać instalację wykonaną w sposób indywidualny, nie sztampowy, zaś informacje o systemie nierozpropagowane – może warto zwrócić się do nas.

Obecnie nie wykonujemy tych usług.

Sterowania bram, systemy video-domofonów czy sieci komputerowych

Proponujemy nasze usługi wykonania  instalacji do sterowania bram, okablowania sieciowego czy systemów audio-video  począwszy od etapu prac elektrycznych w nowo powstających obiektach i niejako przy okazji innych działań elektrycznych – aż po całościowe wyposażenie i uruchomienie systemu video-domofonowego, sterowania bramy lub sieci komputerowej w końcowej fazie. Generalnie nie wykonujemy prac ślusarskich, montażu bram i furtek. Nie wykluczamy napraw czy modernizacji istniejących systemów.

Obecnie nie wykonujemy tych usług.

 

Technologia VoIP

Technologia VoIP, zwana inaczej telefonią internetową, kojarzy się głównie z brakiem związku między miejscem instalacji, a numerem kierunkowym oraz z bardzo niskimi kosztami połączeń. Dodatkową zaletą jest łatwość stworzenia w oparciu o tę technologię całej wewnętrznej sieci, niekoniecznie  w jednej lokalizacji. Warunkiem koniecznym jest stałe łącze internetowe i ewentualne WiFi dla telefonów przenośnych oraz dodatkowo:

  • dla klasycznych telefonów stacjonarnych – bramka VoIP
  • telefon końcowy typu VoIP
  • przenośny telefon VoIP WiFi
  • telefon USB przyłączany do komputera (wtedy jest konieczność włączania komputera, by usługa mogła działać)
  • program imitujący telefon wraz ze słuchawkami i mikrofonem zainstalowany na komputerze, który dla działania usługi musiałby być włączony.

VoIP łączy w sobie dwa elementy: protokół nawiązywania połączenia oraz protokół transmisji danych. Łączenie odbywa się dzięki usłudze teleinformatycznej (Internet), dlatego też użytkownik usługi VoIP będzie dostępny pod swoim numerem telefonicznym niezależnie od fizycznego miejsca logowania się do sieci.

Poważnymi zaletami tej usługi jest szybkość instalacji oraz możliwość komunikowania się bez posiadania komputera. Koszt połączeń jest niezwykle niski, a pomiędzy numerami VoIP w sieci - zerowy.

Istnieje również możliwość przypisania własnego numeru zewnętrznego w wybranej strefie numerycznej, choć fizycznie będziemy gdzie indziej przebywać.

Projektując sieć z centralą telefoniczną opartą na tej technologii warto rozważyć wybór sprzętu, który będzie umożliwiał korzystanie z funkcji LCR (Least Cost Routing) oraz ARS (Automatic Route Selection). Jest to szczególnie istotne, gdy zechcemy stosować bramki GSM. Mamy wtedy gwarancję, że centrala wybiera sposób realizacji połączenia, który zapewni najniższy koszt. Można również stworzyć wewnętrzną sieć telefoniczną w oparciu o sieć komputerową. Dzięki temu budowa centrów obsługi przystosowanych do pracy zdalnej jest niezwykle ułatwiona.

Nasza firma podejmuje się znalezienia i wdrożenia optymalnego rozwiązania dla każdego zlecenia na budowę sieci wewnętrznej.

Obecnie nie wykonujemy tych usług.

 

Kontakt

W przygotowaniu

Sprawdzanie (pomiary) odbiorcze i okresowe (przeglądy) instalacji, oświetlenia, urządzeń elektrycznych i systemów odgromowych

Pomiary elektryczne są istotnym elementem odbioru nowych instalacji elektrycznych, a także ich utrzymania w trakcie eksploatacji. Istnieje obowiązek wykonywania takich badań zarówno odbiorczych, jak i okresowych.

Upraszczając zagadnienie na potrzeby czytającego – badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych nie powinny być wykonywane rzadziej niż co 5 lat, a częściej – przy zwiększonym zagrożeniu czy to z uwagi na środowisko w jakim instalacje pracują (np. zagrożenie pożarem), czy też z uwagi na fakt, iż wadliwym działaniem mogą zagrozić większej liczbie osób (np. teatry, szpitale...).

Norma PN-HD 60364-6 podaje, że częstość sprawdzania okresowego instalacji trzeba ustalać z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Odpowiedzialność, wymogi ubezpieczenia (zwykle przez ubezpieczycieli przywołane jest tylko ogólnikowo prawo budowlane) i zwykła przezorność powinny skłaniać nas do zlecania badań okresowych. Brak badań okresowych obiektu można przez analogię porównać do braku przeglądu technicznego pojazdu. Czy wtedy uzyskamy odszkodowanie?

Nie chcąc popełnić błędu zaniechania, a kierując się jakże często przywoływanym pojęciem "wiedzy technicznej", można wskazać okresy czasu pomiędzy pomiarami eksploatacyjnymi: tabela badan.jpg