roznicowka z 1938

Schupa / Pionier w produkcji RCD/FI