"Przekaźniki priorytetowe"

ZASADA DZIAŁANIA i BUDOWA

Idea zastosowania tego typu przekaźnika powstała w sytuacji, gdy moc zainstalowana odbiorników, zaczęła znacznie przekraczać moc dopuszczalną (przydzieloną). Sytuacja ta została głównie spowodowana faktem coraz powszechniejszego stosowania przepływowych ogrzewaczy , których moc niejednokrotnie jest bliska mocy przydzielonej. Aby nie dopuścić do jednoczesnej pracy odbiorów o znacznej mocy, co powodowałoby niepotrzebne działanie zabezpieczeń, przegrzewanie przewodów itd -stosuje się przekaźnik priorytetowy, który na czas pracy odbiornika priorytetowego - np. przepływowego ogrzewacza wyłącza inne zbędne obciążenia zwane "drugorzędnymi"

Przekaźnik priorytetowy (zwany też: "Przekaźnikiem odłączającym obciążenie", "Przekaźnikiem prądowym", "Ogranicznikiem mocy (obciążenia) " lub "Przerzutnikiem obciążenia") jest typowym przekaźnikiem nadprądowym bezzwłocznym.Uzwojenie cewki pobudzającej przekaźnika (podłączone do zacisków "a=l" i "b=k" wykonane jest z drutu nawojowego o odpowiednio dużym przekroju, aby umożliwić krótkotrwały przepływ prądu o dużej wartości (tabela). Zestyk wyjściowy przekaźnika lub triaka(wyprowadzony na zaciski oznaczone "1" i "2") - normalnie zamknięty - zapewnia sterowanie aparatem łączeniowym (stycznikiem itp.) o zestykach zdolnych sterować odłączanym obciążeniem (załączać, wyłączać).
Prąd rozruchowy przekaźnika jest mniejszy od prądu znamionowego, co gwarantuje jego poprawne działanie przy obniżonym napięciu nawet o 20%. Przekaźniki NLRE (wersja nowsza) różnią się tym od starszych NLR, tym, że przystosowane są lepiej do współpracy z termami o sterowaniau elektronicznym (fazowym).

nlr_bl.jpg - 28732 Bytes

ZASTOSOWANIE

Przekaźnik priorytetowy należy połączyć szeregowo z krótkotrwale pracującym obciążeniem dużej mocy (ogrzewacz przepływowy) traktowanym jako obciążenie priorytetowe. Po przekroczeniu przez płynący prąd wartości rozruchowej, następuje zadziałanie przekaźnika, który swym zestykiem steruje elementem łączącym (np. stycznikiem) powodując odłączenie tych odbiorów, które ze swej istoty nie wymagają pracy ciągłej (ogrzewanie akumulacyjne, ogrzewanie podłogowe, termy akumulacyjne itd.). Przekaźnik priorytetowy jest elementem jednofazowym, o czym należy pamiętać przy jego instalowaniu. W związku z tym, zaleca się podłączać go do tej fazy obciążenia priorytetowego, która ma największe obciążenie w każdym trybie pracy odbioru. W podanym przykładzie zastosowania do Podgrzewacza przepływowego typu VED../2 produkcji firmy Vaillant, przekaźnik priorytetowy został załączony do obwodu fazy L2, ponieważ jak wynika z poniższego schematu , w każdych warunkach przepływu prądu przez podgrzewacz, najbardziej jest obciążona właśnie ta faza.

(49kB)

Typowy schemat połączeń przekaźnika priorytetowego typu NLRE z trójfazowym przepływowym podgrzewaczem wody produkcji firmy Vaillant.

Przy stosowaniu przekaźnika priorytetowego należy pamiętać o istnieniu histerezy prądowej działania przekaźnika, co oznacza że prąd odpadu jest wyraźnie niższy od prądu pobudzenia. Stąd też należy unikać podłączania do obwodu priorytetowego dodatkowych obciążeń, nie wyłączanych wraz z obciążeniem priorytetowym(gdyż przekaźnik może nie wrócić do stanu początkowego z przed pobudzenia). Mimo, że nie zalecane jest pozostawianie dodatkowych odbiorów w obwodzie nadzorowanym przez przekaźnik priorytetowy, to w poniższej tablicy podano wartości mocy urządzeń, które ewentualnie mogą pozostać czynne w obwodzie priorytetowym, po wyłączeniu odbiornika podstawowego; I3Freszt (odbiory 3-fazowe) i I1Freszt (odbiory 1-fazowe) .

Właściwy dobór przekaźnika priorytetowego ma miejsce wtedy, gdy jego katalogowy prąd zadziałania jest mniejszy od minimalnego prądu obciążenia odbiornika priorytetowego( jednak wartości te powiny być w ramach typoszeregu aparatów - możliwie zbliżone), zaś maksymalne obciążenie mniejsze od Imax przekaźnika.

DANE TECHNICZNE

TypPrąd roboczy (A)Imin(A)Imax(A) Iodpadu[A] P3min [kW]P3max [kW]P1min [kW]P1max [kW]Pobór mocy [W]Nr katalogowy
NLRE
3-9
3 - 92,4101,42,16,20,692,12,505 50 77
NLRE
6-30
6 - 305,7333,54,6211,56,92,505 50 75
NLRE
6-39
6 - 395,7433,54,6271,58,92,505 50 73
NLRE
9-39
9 - 397,6434,76,22728,9305 50 76
NLRE
18-55
18-5516609,412,5384,112,6305 50 74

gdzie:

Inne dane techniczne: nlre.jpg - 3343 Bytes