Pomiary elektryczne - czyli dlaczego mierzymy i jak często!

Pomiary Elektryczne

Porażenie prądem elektrycznym, często tragiczne w skutkach, zachodzi najczęściej w przypadku uszkodzenia izolacji elektrycznej i zarazem braku skuteczności w działaniu zabezpieczeń.
W związku z tym iż nie można wykluczyć uszkodzeń w instalacji, błędnych połączeń czy niewłaściwie działających zabezpieczeń - instalację należy BADAĆ!!!

Pomiary elektryczne są istotnym elementem odbioru nowopowstałych instalacji elektrycznych, a także ich utrzymania w trakcie eksploatacji .
Nie wszyscy, a można zaryzykować i stwierdzić iż nieliczni, zdają sobie sprawe że istnieje obowiązek wykonywania takich badań.
Upraszczając zagadnienie na potrzeby czytającego,
- badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych nie powinny być wykonywane rzadziej niż co 5 lat! lub co roku przy zwiekszonym zagrożeniu czy to z uwgi na środowisko w jakim instalacje pracują ( np.zagrożenie pożarem), czy też fakt iż wadliwym działaniem mogą zagrozić większej liczbie osób (np. teatry, szpitale...).
Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP - narzuca przy robotach budowlanych
jeszcze bardziej rygorystyczne czasookresy badań instalacji i urządzen elektrycznych.

W chwili obecnej oprócz istnienia formalnych wymogów badania instalacji elektrycznych, nie zapisano w postaci jednolitych przepisów - jak często należy takie badania przeprowadzać.
W związku z powyższym, nie chcąc popełniając błedu zaniechania, a kierując sie jakże czesto przywoływanym pojeciem "wiedzy technicznej" (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art.5.1),można za wskazówkę przyjąć poprzednie wytyczne zawarte w unieważnionych Przepisach Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych .
Poniższa tabela opracowana w COBR, a zaczerpnieta z książki p. Władysława Orlika - Badania i pomiary elekktroenergetyczne dla praktyków - pokazuje czasookresy pomiarów eksploatacyjnych.

Jeśli przeczytany tekst zachęcił właścicieli lub administratorów budynków do zlecenia pomiarów, chętnie służymy dodatkowymi informacjami i podejmiemy się wykonania takowych pomiarów.