Kilka słów o SCHUPA

schupa100bialy.gif - 1209 Bytes® to firma, której przez wiele lat byłem doradcą technicznym w Polsce.

Była ona znana w Europie - jako producent najwyższej jakości wyłączników różnicowoprądowych.
Teraz, po wykupieniu jej przez GEWISS'a, wiele najważniejszych produktów sygnowanych marką SCHUPA - dostępnych jest pod marką GEWISS.
Wykorzystując wiedzę o aparatach SCHUPA, mogę moim potencjalnym Klientom dobrać nowe produkty GEWISS'a jako zamienniki Schupa - bądź służyć radą jak dobrać inne zamienniki.

Już tylko z historycznego punktu widzenia , można wspomnieć, że oferta Schupa w tym asortymencie wyrobów zaczynała się od aparatów o prądzie nominalnym 16A, a kończyła aparatach 125A, zaś dla układów z osobnym przekładnikiem Ferrantiego na 500A/max.3000A.
Czułości zabezpieczeń zaczynały się od 10 mA, a kończyły na 500mA (w układach przekładnikowych na 5000mA).
W wyłącznikach różnicowoprądowych SCHUPA stosowano wysokiej klasy wyzwalacze (przekaźniki spolaryzwane) o mocy wzbudzenia rzędu 50uVA gwarantujące pewność i niezawodność działania.
Właśnie w tej dziedzinie - tj. produkcji wyzwalaczy do wyłączników różnicowoprądowych - Schupa by3a i jest jednym z najlepszych jeśli nie najlepszym producentem, a trzeba podkreślicć, że taki wyzwalacz jest "sercem" wyłącznika i od jego jakości zależy pewność działania aparatów.
roznicowka1938.jpg - 6058 Bytes Takich firm - produkujących wyzwalacze, na świecie było naprawdę niewiele, a produkowane przez tę fabrykę aparaty były naprawdę wysokiej jakości i pracują bezawaryjnie do dzisiaj.

Schupa zaczęła dostarczać swe produkty klientom w 1938r, a w Polsce też jako jedna z pierwszych firm 1990r - wprowadziła wyłączniki różnicowoprądowe na rynek.

W chwili obecnej, produkty pod marka SCHPA, według mojej wiedzy, są praktycznie niedostępne za wyjątkiem istniejących stanów magazynowych. Za to wiele z nich, choć nie wszystkie znajduje swoje odpwiedniki w produktach Gewiss'a.

Teraz garść wiedzy - już historycznej...
Technologiczne zaawansowanie producenta pozwala mu produkować dwie serie wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych - tradycyjnie 4 modułach instalacyjnych i najmniejsze, bo mieszczące się w 3!!! modułach trójfazowe wyłączniki różnicowoprądowe.
Więcej na ten temat można przeczytac w dziale projekty/publikacje na stronie głównej.

Pliki w formacie pdf w języku angielskim, z opisem aparatury według angielsko-języcznego katalogu SCHUPA 2004 można obejrzeć/pobrać z ponizszych lokalizacji:
Na katalog składają się:

Zabezpieczenia.

... to wszystkie wyłączniki niskiego napięcia, które są w stanie chronić przed zagrożeniem ludzi i instalacje poprzez wyłączanie w chwili występowania defektu. SCHUPA by3a przedtem i jest obecnie w koncernie GEWISS'a bardzo doświadczonym producentem wyłączników różnicowoprądowych i właśnie w tej dziedzinie dysponuje jednym z najszerszych programów produkcyjnych. Wytwarzanie przekaźników wyzwalają­cych o wysokiej czułości, odznaczają­cych się minimalną mocą wzbudzenia wynoszącą 50 uVA, charakteryzuje know-how dot. produkcji i rozwoju w tej dziedzinie. Do takich wyłączników należą: wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia sterownicze różnicowe, a w tym:

Fotoelektryczne urządzenia sterujące.

schnds.jpg - 10136 BytesPaleta fotoelektrycznych urządzeń sterujących obejmuje w firmie SCHUPA przełączniki zmierzchowe, bariery świetlne, detektory ruchu i urządzenia sygnalizacyjne. Miniaturowe wyłączniki zmierzchowe typoszeregu KDS składają się z elementu światłoczułego, elementu opóźnieniowego do redukcji krótkich impulsów świetlnych i mikrołacznika, który może bezpośrednio sterować oświetleniem. Wszystkie podzespoły znajdują się w obudowie plastikowej chroniącej je przed wodą i wpływami atmosferycznymi. Przełączniki zmierzchowe typoszeregu NDS zostały skonstruowane specjalnie do montażu modułowego w rozdzielnicach. Jedno urządzenie składa się z oddzielnego elementu światłoczułego i elektronicznego układu rozdzielczego z elementem opóźnieniowym i wyjściem mikrołacznika. Produkowane są także urządzenia pełniące funkcję bariery świetlnej, kontrolują one obszar o zasięgu od 0,1 do 40 m i umożliwiającej zdalne sterowanie. SCHUPA produkuje różne odmiany tych urządzeń: bariery świetlne reagujące na światło normalne i podczerwień, bariery świetlne kompaktowe i bariery świetlne z oddzielnym nadajnikiem i odbiornikiem, montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Przekaźniki, styczniki i regulatory.

schnfr.jpg - 7659 BytesSCHUPA oferuje kompletny program aparatów modułowych na euroszynę, umożliwiających wykonywanie różnorodnych zadań sterują­cych i pomiarowych z jednego miejsca. Nowoczesna technika instalacyjna wymaga w coraz większym stopniu zastosowania łączników zdalnych (przekaźników i styczników). Jako wiodący producent tych urządzeń, firma SCHUPA oferuje kompletny program produkcyjny. Przekaźnik modułowy typu NFR-E skon­struowany został specjalnie z przeznaczeniem do długiego czasu włączenia. Program ten uzupełniają styczniki do 63 A, przekaźniki priorytetowe oraz łączniki zdalne w tym impulsowe (bistabilne), na różne napięcia pracy i o różnych uladach styków. Ciekawa odmianę łączników stanowia te przeznaczone do montowania w puszkach podtynkowych. Wraz z paletą regulatorów natężenia oświetlenia przeznaczonych dla obcią­żenia rezystancyjnego i indukcyjnego, regulatorów prędkości obrotowej, ściemniaczy instalacyjnych, przełączni­ków mechanicznych i łączników impul­sowych, sygnalizatorów świetlnych, termostatów i urządzeń pomiarowych -firma SCHUPA oferuje wyposażnie dla nowoczesnych instalacji przyszłości.

Technika łączników czasowych.

schtime.jpg - 6493 BytesElektroniczne modułowe przekaźniki czasowe produkowane są przez firmę SCHUPA w różnych odmianach - jako aparatura zajmująca niedużo miejsca i korzystna pod względem cenowym. Dla powtarzających się regularnie pole­ceń sterujących dostarczane są zegary sterujące kwarcowe i synchroniczne. Korzystną pod względem technicznym cechę zegarów cyfrowych stanowią ich funkcje specjalne takie jak przestawie­nie z czasu letniego na czas zimowy, możliwość uprzedniego zaprogramowa­nia poleceń, impulsy sekundowe lub impulsy tzw. "pauzowe". Wyłączniki czasowe do oświetlania klatek schodowych / automaty schodowe / w wykonaniu mechanicznym i regulatory bezpieczeństwa do regulowania czasu oświetlenia klatki schodowej jako urządządzenia elektroniczne z fazą zmniejszającego się natężenia światła pod koniec danego, nastawionego okre­su oświetlenia. Budowane są one dla 3 i 4-przewodowego układu połączeń. Dla różnorodnych napięć dostarczane są liczniki godzin pracy i liczniki impulsów.

EIB - technika systemów instalacyjnych w budynkach

scheib.jpg - 5725 BytesOd instalacji elektrycznych w budynkach wymaga się coraz większej funkcjonalności i niezawodności. Pojawiła się potrzeba stworzenie możliwie prostego, kompatybilnego systemu, dającego się dopasować do danej sytuacji. Wiodący producenci osprzętu instala­cyjnego w Europie połączyli swe wysiłki tworząc standard europejski EIB®, aby zaoferować na tym rynku jednolity system instalacyjny w budynkach, uwzględniający różnorodność zastosowań.
Firma SCHUPA należy do tych wytwórców, konstruuje i wytwarza modułowe urządzenia instalacyjne montowane w rozdzielnicach. Jest członkiem EIBA®. Technika systemów EIB® w budynkach umożliwia redukowanie ilości linii sterujących, stwarza większe możliwości dopasowania instalacji do danych wymagań, prowadzi do zredukowania bieżących kosztów oraz skrócenia czasu montażu i przebudowy.
Jest więc dzięki temu techniką instalacyjną jutra!
Zastosowanie tej techniki wymaga, oprócz odpowiednich produktów, także wielu wiadomości dotyczących systemu.
Przy pomocy specjalnych kursów szkoleniowych użytkownicy zdobywają konieczną wiedzę i certyfikaty EIB®.